fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 17 lipca 2009

[srodtytul]PORTY MORSKIE[/srodtytul]
- minister infrastruktury ustalił granicę portu morskiego w Trzebieży od strony lądu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316896]DzU nr 105, poz. 871[/link]) [srodtytul]POJAZDY KOLEJOWE[/srodtytul]
- zmienione 19 czerwca rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych, z bardzo dużymi zmianami w załącznikach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316909]DzU nr 105, poz. 872[/link]) [srodtytul]ŚRODOWISKO PRACY[/srodtytul] - minister pracy i polityki społecznej dokonał modyfikacji w załącznikach nr 1 i nr 2 do swojego rozporządzenia o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316907]DzU nr 105, poz. 873[/link]) [srodtytul]SKARB PAŃSTWA[/srodtytul] - Rada Ministrów wyodrębniła akcje stanowiące własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP; chodzi o trzy spółki akcyjne: Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych Towimor, Elmet-Rzeszów i Fabrykę Maszyn Bumar-Koszalin ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318697]DzU nr 113, poz. 938[/link]) [srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul] - minister rolnictwa i rozwoju wsi określił warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318684]DzU nr 113, poz. 944[/link]) [srodtytul]MATERIAŁ SIEWNY[/srodtytul] - kolejne jego rozporządzenie dotyczy terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318694]DzU nr 113, poz. 945[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA