fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Rada ustali tylko stawki dotacji

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Czy w uchwale rady gminy w sprawie dotowania usług świadczonych przez zakład budżetowy należy określić terminy przekazania tych środków oraz zasady ich rozliczania?
[b]Nie[/b] W uchwale rady gminy takich postanowień zawrzeć nie można. Stanowi to bowiem przekroczenie wynikającego z ustawy o finansach publicznych upoważnienia. Z budżetu gminy, innej jednostki samorządu terytorialnego, mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane według stawek jednostkowych (art. 174 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Jednocześnie, jak wynika z ustępu 4 tego artykułu, kompetencję do ustalenia tych stawek ustawodawca powierzył organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: właściwej radzie lub sejmikowi. Na tym kompetencje tego organu się kończą. Zasady i terminy rozliczania określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0CA3A8FFD34D040B57E5A0BAF6CA3831?id=182188]rozporządzenie ministra finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych (DzU nr 116, poz. 783 ze zm.). [/link]
[i]Podstawa prawna: – art. 174 ust. 1 i 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=80E70101E463B2FF1B67395AAB214562?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA