Przyjmij do firmy naukowca za połowę pensji

Małopolskim pracodawcom pomoże połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Do rozdysponowania jest na to 5 milionów złotych
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs z działania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” programu „Kapitał ludzki” . Ma on zwiększyć przepływ wiedzy i wzmocnić współpracę środowiska naukowego (uniwersytety, politechniki a także duże zakłady) z podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Ten, kto planuje rozwój firmy i w tym celu zamierza prowadzić badania, testować nowe możliwości, wprowadzać innowacje, ma szanse skorzystać z pomocy pracownika naukowego. Dzięki programowi tymczasowo przyjmie wysoko wykwalifikowany personel. Aby uzyskać dotację, taki pracownik musi być zatrudniony na uczelni lub w dużym przedsiębiorstwie (i musi mieć co najmniej dwuletni staż). W firmie otrzymującej wsparcie ma być zatrudniony (na cały lub część etatu) na stanowisku związanym z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych lub wprowadzaniem innowacji. Ponadto nie może zastępować już zatrudnionej osoby. Trzeba więc dla niego ut...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL