Gdy urzędnicy nie załatwiają sprawy na czas, możemy ich ponaglić

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Jeśli urząd skarbowy zwleka z wydaniem decyzji, nie musimy czekać w nieskończoność. Możemy zmusić go do tego, aby zajął się naszą sprawą, i ponaglić go
Na rozstrzygnięcie fiskusa przedsiębiorcy czasami czekają latami. W praktyce bowiem terminy załatwiania spraw, które przewidują przepisy ordynacji podatkowej, nie są dotrzymywane. Nie musi tak być. Organy podatkowe można ponaglić. Pozwalają na to przepisy ordynacji podatkowej.[srodtytul]Terminy określone w ustawie[/srodtytul]Fiskus nie może w nieskończoność zajmować się naszymi sprawami. Przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=96D8D939B561A5485951D3764C8EDC4D?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] określają terminy, w których powinien je zakończyć. Zgodnie z art. 139 załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, organy podatkowe powinny rozpatrzyć ją nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że co innego wynika z przepisów.Sprawy, które mo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL