Czy zagraniczny staż liczy się do polskiej jubileuszówki

www.sxc.hu
Podwładny pracował w Niemczech w latach 1990 – 1993. Składki (w tym na Fundusz Pracy) opłacał on i jego pracodawca w polskim ZUS. Jakie dokumenty powinien przedstawić i na jakie przepisy powołać się, aby uwzględnić mu ten okres w stażu?
[b]Odpowiada Ewa Grabowska, główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:[/b]Podstawą jest art. 86 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm., dalej ustawa)[/link] w brzmieniu nadanym nowelizacją tej ustawy z 19 grudnia 2008 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887](DzU z 2009 r. nr 6, poz. 33)[/link]. Regulacja obowiązuje od 1 lutego br. i dotyczy pracowników bez względu na obywatelstwo podwładnego, kraj, w którym wykonywał pracę, i niezależnie od tego, czy opłacał składki na Fundusz Pracy. Oznacza to, że od tego dnia polski szef powinien uwzględnić podwładnemu zagraniczną pracę.Pracownik przedkłada wszystkie dokumenty, jakie ma.W świetle art. 75 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2427A0F81A83451F54D6F8A3A87A2BD8?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL