fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 2 lipca 2009

[srodtytul]ZNAKI TOWAROWE[/srodtytul]
- od dzisiaj Polskę obowiązuje traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do tego traktatu, przyjęte 27 marca 2006 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=316154]DzU nr 100, poz. 838 – 839[/link]) [srodtytul]WSPÓLNA POLITYKA ROLNA[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o zasadach i trybie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314812]DzU nr 93, poz. 761[/link]) [srodtytul]OBRONNOŚĆ[/srodtytul] - ona też naniosła korekty do rozporządzenia dotyczącego świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314804]DzU nr 93, poz. 762[/link]) [srodtytul]SŁUŻBA CYWILNA[/srodtytul] - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości zastąpiło nowe z 2 czerwca tego roku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314809]DzU nr 93, poz. 763[/link]) [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314801]DzU nr 93, poz. 764[/link]) - dwa nowe wykazy chorób: a) powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej; b) będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314795]DzU nr 93, poz. 765[/link]) [srodtytul]CZYNSZ DZIERŻAWNY[/srodtytul] - nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sposobie ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314806]DzU nr 93, poz. 766[/link]) [srodtytul]FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego o udzielaniu pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316901]DzU nr 105, poz. 874[/link]) [srodtytul]KONCESJE RADIOWE I TELEWIZYJNE[/srodtytul] - zmienione 15 czerwca rozporządzenie KRRiT w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316899]DzU nr 105, poz. 876[/link]) [srodtytul]KOMORNICY[/srodtytul] - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16 czerwca (SK 5/09) 2 lipca stracił moc art. 65 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, „w jakim nie przyznaje zastępcy komornika – ustanowionemu w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika – prawa do opłat egzekucyjnych prawomocnie przez niego ustalonych przed jego odwołaniem” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316883]DzU nr 105, poz. 879[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA