Weksel musi wskazywać walutę

Kontrahent wystawił mi weksel. Wpisał na nim jednak kwotę bez podania, czy chodzi o złote czy też inną walutę. Teraz się zastanawiam, czy taki weksel jest ważny.
[b]Nie[/b] Konieczną częścią składową weksla jest bowiem oznaczenie sumy pieniężnej, jaka ma być zapłacona. To dzięki temu można ustalić zakres odpowiedzialności dłużników wekslowych. Tym samym zatem weksel, na którym nie ma oznaczonej waluty, w jakiej ma nastąpić zapłata sumy wekslowej, jest nieważny. [b]Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 8 września 1995 r. (III CZP 105/95).[/b]Jak oznaczyć walutę na wekslu? Najczęściej poprzez użycie oznaczenia „zł”. W praktyce jednak dopuszczalne jest też posłużenie się oznaczeniem „PLN”.[b] Na możliwość taką wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 17 września 2004 r. (V CK 60/04)[/b].[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5FE25CC51CE552860C7B8E3C1B3C62AD?id=70938]ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (DzU nr 37, poz. 282 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL