Przepisy o odpracowaniu świąt zmieniono zgodnie z prawem

www.sxc.hu
Pracownicy nie muszą się obawiać, że firma upomni się o pieniądze za wolny dzień świąt Bożego Narodzenia
Jest to skutek [b]orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (K14/07)[/b], który badał, czy tryb uchwalenia w kodeksie pracy zmian dotyczących zasad obliczania czasu pracy w przypadku wystąpienia dwóch świąt w jednym tygodniu nie naruszył Konstytucji.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uznała, że niekorzystna dla firm zmiana przepisów wynikająca z ustawy z 18 października 2006 r., miała tylko jeden dzień vacatio legis, co narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.PKPP uznał, że pracodawcy zostali zaskoczeni niekorzystnym i kosztownym rozwiązaniem. Zmienione przepisy mówiły, że jeżeli w jednym tygodniu wystąpią dwa święta to wymiar czasu pracy obniża się tylko z tytułu jednego z nich drugie święto trzeba było odpracować. Parlament 18 października zmienił tę zasadę i uznał, że każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu o 8 godzin.W związku z tym pracownicy już w grud...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL