Liczy się każdy dokument

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jakie dokumenty potwierdzają zagraniczną pracę? Czy przełożony może wymagać, aby pracownik dostarczył wyłącznie świadectwo pracy, skoro w wielu krajach nie ma takiego dokumentu? Czy te papiery muszą być przetłumaczone? Czy szef ma prawo domagać się przełożenia ich przez tłumacza przysięgłego?
[b]Odpowiada Ewa Grabowska, główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej[/b]Wszelkie dokumenty, jakimi pracownik dysponuje, mogą potwierdzać jego zagraniczny staż pracy. Są to: świadectwa pracy, zaświadczenia o pracy, opinie, odcinki wypłat wynagrodzenia, pisma o objęciu pracownika ubezpieczeniami społecznymi. Szef nie może więc wymagać, aby podwładny dostarczył mu dokument, który w danym kraju nie obowiązuje, np. świadectwo pracy. Ma prawo jednak żądać przetłumaczenia go na język polski i to nawet przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A61ACD09FD253EA6A1D349FF81A7327B?id=79664]ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (DzU nr 90, poz. 999 ze zm.) [/link]na terenie Polski obowiązuje język polski, także w prawie pracy.[b]Pracownik przedłożył mi druk P 45 (Details of employee leaving work) wydany w Wielkiej Brytanii o zatrudnieniu w 2008 r. Na nim widniej...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL