Orzecznictwo

Podobieństwo postępowań pomaga praktyce

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
W sprawie o uchylenie immunitetu sędziowskiego do obrony swego stanowiska można stosować procedurę karną
[b]Gdy jest zgoda sądu dyscyplinarnego na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, mają zastosowanie przepisy dyscyplinarne ustawy sędziowskiej. W sprawach, których przepisy nie regulują, stosować można procedurę karną – taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego (I KZP 5/09)[/b].
Ten zebrał się w siedmioosobowym składzie, by się zająć przepisami regulującymi postępowanie o wyrażenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Problem polega na tym, że stary przepis [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EC414478334AA6A5CF87E2A3E21062EC?id=162548]ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych[/link] został zmieniony, a ten, który go zastąpił (w grudniu 2007 r.), Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją. W konsekwencji nie ma normy wprost odsyłającej do odpowiedniego stosowania przepisów procedury karnej.
O wyjaśnienie rozbieżności, jakie powstały do tej pory w orzecznictwie SN, zwrócił się pierwszy prezes SN. Wcześniej (marzec 2008 r.) SN – Sąd Dyscyplinarny, rozważając dopuszczalność zaskarżenia uchwały sądu dyscyplinarnego w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności, sprawę przesądził. Wskazał, że skoro sprawy takie rozpoznają sądy dyscyplinarne, które stosują przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EC414478334AA6A5CF87E2A3E21062EC?id=162548]prawa o ustroju sądów powszechnych[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C382521BC20E319BB6CC3D846D57215?id=75001]kodeksu postępowania karnego[/link] (tam gdzie brakuje regulacji w usp), to one same respektują art. 425 k.p.k. Ten zaś pozwala stronom wnieść zażalenie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. Sąd Najwyższy przyznał, że [b]trafne jest dotychczas dominujące stanowisko, iż sąd dyscyplinarny, rozpoznając wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub o wyrażenie zgody na jego tymczasowe aresztowanie, stosuje prawo o ustroju sądów powszechnych, a w sprawach nią nieuregulowanych – k.p.k.[/b] – [b]Postępowanie o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej nie jest wprawdzie postępowaniem dyscyplinarnym, jednak jest częściowo uregulowane w prawie o ustroju sądów powszechnych – prowadzonym przed sądem dyscyplinarnym. Ten sąd także stosuje k.p.k., gdy brakuje regulacji w prawie o ustroju sądów powszechnych. Podobieństwo obu postępowań ze względu na podmiot, którego dotyczą, i organ je prowadzący oraz podobieństwo celów (zapewnienie możliwości ukarania i odsunięcia od orzekania sędziów niegodnych urzędu) wydaje się nad wyraz oczywiste[/b] – uznał SN. [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/05/29/na-jakiej-podstawie-karac-sedziego/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL