fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Kiedy radny traci mandat

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Czy radny może dalej, w świetle polskiego prawa, pełnić swoją funkcję, jeżeli otrzymał wyrok w sprawie karnej z powództwa prywatnego w sprawie o czyn z art. 212 § 1 kodeksu karnego (pomówienie)? Sąd warunkowo umorzył postępowanie. Wyrok jest prawomocny.
[b]Tak.[/b] W przedstawionej w pytaniu sytuacji nie ma podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Zgodnie bowiem z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Z kolei ust. 2 cytowanego artykułu opisuje sytuacje, które powodują utratę prawa wybieralności, czyli możliwości kandydowania w wyborach samorządowych. Skutek taki powoduje:
- uzyskanie wyroku karnego (prawomocnego) za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
- orzeczenie wobec danej osoby prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.
[b]W przedstawionej w pytaniu sytuacji wobec radnego został orzeczony wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, ale za przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. W konsekwencji nie zostały spełnione przesłanki utraty mandatu.[/b]
[i]Podstawa prawna:
– art. 7 ust. 1 i 2, art. 190 ust. 1 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F60192054A8C8EA34568E6DD0C70C4B9?id=170645]ustawy z 16 lipca 1998 r. (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.[/link])[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA