Zastępcę należy zgłosić w ZUS

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Jestem właścicielem sklepu spożywczego w nadmorskiej miejscowości. Jedna z moich pracownic jest w ciąży. Niedługo idzie na urlop macierzyński. Na czas jej nieobecności chcę przyjąć do pracy osobę na zastępstwo. Czy muszę ją ubezpieczyć?
[b]Tak.[/b] Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rozliczenie składek odbywa się na takich samych zasadach jak dla innych pracowników. Przypominam, że umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony. Zawiera się ją, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wtedy to zgodnie z art. 25 § 1 k.p. pracodawca może zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas takiej nieobecności.Osoba, z którą firma zawiera umowę na zastępstwo (czyli na czas określony, któabsencja innego pracownika), podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje od momentu nawiązania stosunku pracy aż do chwili jego ustania. Zatem pracodawca jako płatnik składek musi zgłosić zatrudnianego przez siebie zastępcę d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL