Próba poprzedzi angaż terminowy

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Zamierzamy w sezonie letnim przyjąć do pracy w naszej restauracji kilka osób na umowy o pracę na czas określony. Dwie z potencjalnych kandydatek dopiero kończą szkoły średnie. Na pierwsze dwa tygodnie chcielibyśmy dać im umowy na okres próbny. Czy możemy?
[b]Tak.[/b] Zgodnie z kodeksem pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Każda z tych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający trzech miesięcy.[i]Podstawa prawna:– art. 25 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=02FA013C3C279445FB863CB72DBBF448?id=76037]kodeksu pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL