Akty prawne

Prezydent podpisał 11 maja 2009

[b]Prezydent podpisał ustawy:[/b]
- z 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 24 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
- z 24 kwietnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – wejdzie w życie 1 października 2009 r., - z 24 kwietnia o zmianie ustawy o ochronie zwierząt – wejdzie w życie 30 czerwca 2010 r., - z 2 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 19 marca o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 3 kwietnia o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 3 kwietnia o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 2 kwietnia o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze 18 września 2008 r. – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL