Sąd pobierze zaliczkę, wystawi PIT i poinformuje fiskusa

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Od wypłacanych ławnikom rekompensat za wykonywane czynności sąd pobiera zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku sporządza stosowne deklaracje
Ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Do 21 kwietnia 2009 r. wynosiła ona 3 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wynagrodzenia asesora sądowego. Od 23 stycznia do 21 kwietnia 2009 r. było to 56,22 zł.Od 22 kwietnia 2009 r. w związku z nowelizacją art. 172 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BA986A812A1436834AC47222C9E9F5EE?id=162548]ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych[/link] wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków, wynosi 1,9 proc. podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, którą jest przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego (w 2008 r. wyniosło ono 2951,36 zł). Od 22 kwietnia 2009 r. kwota rekompensaty to 56,08 zł.Rekompensata przysługuje za czas wykonywania czynności w sądzie (te czynności to tylko i wyłącznie udział ławnika w rozprawie sądowej). Wskazanie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL