Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 66 z 4 maja 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 555 – 556):
- z 6 marca o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie 28 marca 2008 r., oraz protokołu, podpisanego w Warszawie 22 grudnia 2008 r., między rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie ww. umowy, - z 19 marca o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy Gdański Uniwersytet Medyczny; obie ustawy wejdą w życie 19 maja.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 557) z 23 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 19 maja. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 558 – 560): [b]- sprawiedliwości[/b], dwa z 29 kwietnia, w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny: – na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych, – na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych; oba 4 maja; [b]- zdrowia[/b] z 23 kwietnia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury; 4 maja. [b]Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/b] (poz. 561 – 562), dwa z 8 kwietnia, zmieniające rozporządzenie w sprawie: - zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, - podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego; oba 19 maja. [b]Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 563) z 23 kwietnia o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 marca 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306821]DzU nr 54, poz. 446[/link]). Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=309733]Dz.U. nr 66[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL