fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Procesując się przed sądem pracy też musisz wnieść opłatę

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Pracownik wnoszący pozew w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, musi być przygotowany na jego opłacenie
Zgodnie z art. 242 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] można dochodzić roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Zainteresowany powinien skierować swoją sprawę do właściwego miejscowo sądu. Jest to sąd, w którego okręgu mieści się siedziba pracodawcy, albo – co dla składającego pozew bywa wygodniejsze – praca była, jest lub ma być wykonywana.[srodtytul]Gdzie pierwsza instancja[/srodtytul]Ważna jest też tzw. właściwość rzeczowa, czyli odpowiednia dla danej sprawy ranga sądu, który powinien ją zbadać. [b]Większość spraw w I instancji rozstrzyga sąd rejonowy[/b]. Dla tego szczebla [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70930]kodeks postępowania cywilnego[/link] rezerwuje – bez względu na wartość przedmiotu sporu – m.in. sprawy dotyczące przywrócenia do pracy, odszkodowania za wypowiedzenie, którego dokonano z naruszeniem prawa, czy istnienia stosunku pracy.[b]Tylko niek...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA