fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus sam może określić wielkość dochodów przedsiębiorcy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Gdy nie ma ksiąg podatkowych lub zawarte w nich dane są nieprawidłowe albo gdy podatnik narusza zasady korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania, organ podatkowy oszacuje podstawę opodatkowania
Pozwala mu na to art. 23 ordynacji podatkowej. Uprawniony jest do tego jednak tylko w trzech wypadkach. Po pierwsze, gdy nie ma ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do określenia podstawy opodatkowania. Co istotne utrata ksiąg nie może mieć żadnego znaczenia dla oceny uprawnienia organów podatkowych do oszacowania podstawy opodatkowania. Wynika tak z wyroku WSA w Warszawie z 30 listopada 2005 r. (III SA/Wa 1030/04). Po drugie, fiskus może oszacować podstawę opodatkowania, gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na jej określenie. Trzecia możliwość to naruszenie przez przedsiębiorcę warunków uprawniających do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.Pamiętajmy jednak, że powodem do szacowania podstawy opodatkowania nie jest brak deklaracji czy też jej odrzucenie. Niezłożenie deklaracji nie oznacza bowiem automatycznie braku danych do ustalenia podstawy opodatkowania.W praktyce wątpliwości pojawiają się przy próbie ustale...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA