Przedsiębiorcom ubezpieczenie chorobowe przysługuje od dnia dobrowolnego zgłoszenia

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz dobrowolnie, na swój wniosek. Dzięki temu – w razie potrzeby – uzyskasz zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne
Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania. Tak stanowi ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm., dalej ustawa systemowa).Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, mogą dzięki temu uzyskać zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Nie otrzymają natomiast wynagrodzenia za czas choroby z art. 92 kodeksu pracy – jest ono bowiem finansowane przez pracodawców i przysługuje wyłącznie pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz poborowym, odbywającym służbę zastępczą, a także zasiłku wyrównawczego (przysługuje wyłącznie pracownikom) >patrz ramka niżej.Osoba prowadząca pozarolniczą działalność ubezpieczeniem chorobowym jest obj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL