fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Dniówka radiologa trwa tylko pięć godzin

Szpital nie może zlecić lekarzowi tzw. pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych wtedy, gdy korzysta on z dobowego odpoczynku
Tak wynika z nadesłanego 10 marca br. do DOBREJ FIRMY stanowiska Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GPP-302-4560-154 /08/PE).
Ponadto z tego samego pisma wynika, że czas pracy pracowników zatrudnionych w komórkach np. radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego – nie może przekraczać pięciu godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Pracodawca może zobowiązać lekarzy i innych pracowników z wyższym wykształceniem wykonujących zawód medyczny, aby pozostawali w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. To obok dyżuru medycznego i pracy powyżej 48 godzin na tydzień (tzw. klauzula opt out) trzecia forma wydłużenia pracy lekarzy i innych pracowników medycznych w zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi zdrowotne przez całą dobę. Dopuszcza ją art. 32k ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm., dalej ustawa o ZOZ). Jednak w przeciwieństwie do dyżuru medycznego i opcji opt out pracownik medyczny nie przebywa w szpitalu. W gotowości do udzielania świadczeń może więc spędzać czas w domu lub w innym przez siebie wybranym miejscu, jeśli nie będzie trudności w kontaktowaniu się z nim np. telefonicznie. W razie potrzeby musi niezwłocznie stawić się na wezwanie szpitala. Niektórzy pracodawcy polecali taką formę gotowości nawet wówczas, gdy lekarz odpoczywał np. po dyżurze. Jednak według GIP nie wolno wyznaczyć medykowi takiej gotowości po dyżurze medycznym, kiedy korzysta on z gwarantowanego i przypadającego bezpośrednio po nim 11-godzinnego odpoczynku dobowego (art. 32jb ust. 2 ustawy o ZOZ). – Ustawa o ZOZ nie dopuszcza jego przerywania w żadnej sytuacji, a funkcją takiego odpoczynku jest potrzeba regeneracji sił fizycznych i psychicznych pracownika – podkreśla Piotr Wojciechowski, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP. Podobnie wiele wątpliwości szpitalni pracodawcy mieli z pracownikami zatrudnionymi w tzw. skróconym czasie pracy. To te zawody i stanowiska, gdzie praca dopuszczalna jest tylko przez pięć godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 32g ust. 3 ustawy o ZOZ). Chodzi np. o lekarzy radiologów czy patomorfologów pracujących przy urządzeniach rentgenowskich. Niektóre szpitale wydłużają im dzienny czas pracy do 7 godzin 35 minut, tak jak dla pozostałych pracowników ZOZ, lub zlecają im dyżury medyczne powyżej pięciogodzinnego dobowego limitu. Tymczasem według GIP takie postępowanie jest zabronione, bo takim pracownikom nie wolno wykonywać pracy w warunkach, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia. Ustawa o ZOZ przy stosowaniu w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego dopuszcza tylko pięciogodzinną pracę na dobę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA