fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko w dwóch wypadkach radę pracowników bezpośrednio wybiera załoga

Radę pracowników mogą wyłonić albo związki zawodowe, albo bezpośrednio pracownicy. Ta druga sytuacja dotyczy tych firm, gdzie nie ma organizacji zawodowych albo nie mają one takiego umocowania, aby tego dokonać
Do wyboru rady pracowników przez załogę dojdzie tylko w dwóch wypadkach. Określa je art. 4 ust. 3 i 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181672]ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550, dalej ustawa)[/link].Po pierwsze, stanie się tak w tych firmach, gdzie nie działa reprezentatywna zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa w rozumieniu art. 241[sup]25a[/sup] § 1 k.p., a więc taka, która nie zrzesza określonej w tym przepisie części załogi. Reprezentatywną jest organizacja związkowa:- będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 241[sup]17[/sup] § 1 pkt 1 k.p., jeśli zrzesza co najmniej 7 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub- zrzeszająca co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy.Po drugie, pracownicy wybiorą radę wtedy, gdy u pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA