fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Umorzenie długu poręczycielowi nie powoduje przychodu

Prezes spółki poręczający jej kredyt nie uzyskuje przychodu z racji tego, że wierzyciel zrezygnował z dochodzenia od niego należności.
Przychód powstaje tylko wówczas, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. To konkluzja interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy (numer interpretacji: ITPB2/415- -303/13/TJ).
Wystąpił o nią prezes spółki, która zaciągnęła kredyt. Jego zabezpieczeniem był poręczony przez niego weksel. Spółka nie spłacała zobowiązania, bank skierował się więc do poręczyciela. Uzyskał tytuł wykonawczy i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Inna firma rozważa jednak wejście w prawa banku i wykupienie wierzytelności. Zamierza również umorzyć poręczycielowi weksla dług, a jego zapłaty dochodzić od spółki.
Czy takie umorzenie spowoduje powstanie przychodu u prezesa? Twierdzi, że nie, gdyż ustawa o PIT, definiując kategorie przychodów, nie wymienia sytuacji, w której osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej musi opodatkować wartość powstałą w wyniku umorzenia długu z tytułu poręczenia zobowiązań firmy. Zwolnienie z długu może co najwyżej stanowić przysporzenie majątkowe po stronie dłużnika głównego, który środki finansowe pochodzące z kredytu faktycznie spożytkował. Nie jest natomiast takim przysporzeniem dla poręczyciela.
Fiskus podkreślił, że co do zasady umorzenie zobowiązania może powodować powstanie przychodu nie tylko u przedsiębiorców, ale również u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Można mówić o nim wtedy, kiedy dochodzi do przyrostu majątkowego o charakterze definitywnym (bezzwrotnym). Może być to zarówno zwiększenie aktywów podatnika, jak i zmniejszenie jego pasywów. Ponieważ jednak majątek poręczyciela w chwili udzielenia kredytu nie uległ powiększeniu (gdyż nie był on beneficjentem otrzymanych środków), nie można uznać, że w momencie umorzenia długu powstanie przychód. Majątek poręczyciela nie powiększa się o umorzoną kwotę, gdyż to nie on był kredytobiorcą.
Reasumując, umorzenie zobowiązania, za spłatę którego prezes spółki odpowiadał jako poręczyciel wekslowy, nie spowoduje u niego powstania obowiązku podatkowego.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA