fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Z głową wybierz uczelnię

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Artur Grabek
Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Przed wyborem studiów trzeba je prześwietlić i sprawdzić, czy po ich ukończeniu jest szansa na pracę.
Już jutro zamieścimy jedyny taki  w Polsce Ranking Szkół Wyższych 2013 „Rz" i „Perspektyw". Jego wynik to jedno z ważniejszych kryteriów przy wyborze studiów wyższych.
Dziś w „Rz" opisujemy pozostałe kryteria, które warto wziąć pod uwagę, wybierając kierunek studiów. Radzimy, czym kierować się przy wyborze szkoły wyższej i w jaki – dostępny dla wszystkich – sposób prześwietlić uczelnię.

1

Co chcesz studiować? Osoby, które nie są jeszcze zdecydowane, jaki kierunek studiów wybrać, powinny się zgłosić do pedagoga szkolnego. To on w szkole ponadgimnazjalnej jest odpowiedzialny za doradztwo zawodowe. Może on skierować licealistę do doradcy zawodowego, który podpowie, jakie studia wybrać, ale też potrafi określić cechy osobowości młodego człowieka i na tej podstawie wskazać, w jakich zawodach z powodzeniem mógłby się realizować. Jeżeli szkoła nie współpracuje z takim ekspertem, można się zgłosić do poradni pedagogiczno-psychologicznej albo porozmawiać z nim w czasie organizowanych przez urzędy pracy targów pracy. Są też fundacje lub stowarzyszenia, które także zajmują się doradztwem.

2

Sprawdź uczelnię. Przed wyborem uczelni powinniśmy zweryfikować jej jakość. Pomogą nam w tym dwa serwisy internetowe. Na pierwszym – polon-nauka.gov.pl – znajdziemy informacje dotyczące prawnego statusu uczelni, czyli tego, czy np. nie jest ona w trakcie przekształceń lub w stanie likwidacji. Drugi serwis – pka.edu.pl, czyli witryna Polskiej Komisji Akredytacyjnej –pomoże nam znaleźć informacje na temat jakości kształcenia na danej uczelni czy kierunku.
Zacznijmy od sprawdzenia tego, czy uczelnia poddała się ocenie instytucjonalnej.  W ramach tej kontroli oceniany jest nie tylko program konkretnych studiów, lecz także praca całego wydziału. Pozytywna ocena przede wszystkim dowodzi tego, że wydział ma dobrze funkcjonujące systemy zapewniania jakości, co oznacza, że programy studiów są na bieżąco wzbogacane o najnowszą wiedzę oraz osiągnięcia naukowe i że odpowiadają aktualnym wymaganiom rynku pracy i gospodarki. PKA do tej pory przede wszystkim oceniła jednak pracę poszczególnych kierunków studiów realizowanych we wszystkich polskich uczelniach.
Najwyższą oceną jest wyróżniająca. Jeżeli natkniemy się na ocenę warunkową, lepiej zrezygnować z tego kierunku studiów.
Korzystając z portalu PKA, warto prześwietlić oceny wszystkich kierunków realizowanych przez uczelnię, do której zamierzamy aplikować. Jeżeli tam znajdziemy oceny warunkowe bądź negatywne, to także powinno być dla nas ostrzeżeniem, bo świadczy o tym, że uczelnia boryka się z problemami.

3

Sprawdź program studiów.  Sprawdźmy także harmonogram studiów i listę wykładowców. Już przed rozpoczęciem zajęć uczelnia powinna przedstawić nam kompletny plan wykładów i informację, przez kogo będą prowadzone. Jeśli nie potrafi tego zrobić, powinien to być sygnał alarmowy. Dobrze za to wróżą informacje o praktykach, stażach czy szkoleniach realizowanych we współpracy z pracodawcami, szczególnie cenne jest to w wypadku studiów humanistycznych.
Ważne jest też to, w jakim stopniu uczelnia podchodzi do kształtowania kompetencji kluczowych, w tym nauki języków obcych. Pozytywnym sygnałem jest także współpraca uczelni z zagranicznymi szkołami wyższymi. I nie chodzi o program wymian studenckich typu Erasmus, ale np. możliwość studiowania na dwóch uczelniach, część programu w Polsce, część za granicą, co w efekcie najczęściej skutkuje otrzymaniem dwóch dyplomów.

4

Czy uczelnia współpracuje z pracodawcami? Duże uczelnie, takie jak Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska czy Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, mają podpisane umowy z firmami, które udostępniają miejsca na praktyki studenckie. Dla wielu studentów jest to okazja, by poznać sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nawet pierwszy krok do znalezienia pracy. Niekiedy studenci znajdują w nich pracę: po odbyciu stażu przeprowadzają badania dotyczące funkcjonowania firmy i w ten sposób wchodzą w jej struktury. Niektórzy pierwszy krok w firmie zaczynają od wolontariatu. Studenci kierunków technicznych powinni zaś zdobywać konkretne umiejętności, potwierdzane certyfikatami wydawanymi przez stowarzyszenia branżowe. Na bieżąco powinni też śledzić wszelkie nowości. Ważne, aby praktyki zawodowe odbywali w nowoczesnych przedsiębiorstwach, bo często dysponują one nowocześniejszym sprzętem niż uczelnie. Powinni też zdobywać umiejętności pracy w grupie. Prostym sposobem jest realizacja wspólnych projektów badawczych, np. w kole naukowym. Na Politechnice Warszawskiej w ramach koła naukowego budowane są m.in. modele latające, a także bolidy.

5

Co po studiach? Warto też prześledzić raporty dotyczące losów absolwentów uczelni. Uczelnie publikują je na swoich stronach internetowych, można je także dostać w biurach karier.
Szkoły wyższe śledzą drogi zawodowe absolwentów. W czasie badań ankietowych zadają pytania dotyczące m.in. czasu, w jakim znaleźli zatrudnienie, a także jakie są ich zarobki. Z ich analiz wyłania się obraz pozwalający określić, po ukończeniu których kierunków studiów nie powinni martwić się o pracę. Z badań przeprowadzonych rok temu wśród absolwentów Politechniki Warszawskiej wynika m.in., że aż 74 proc. jej absolwentów znalazło pracę w ciągu miesiąca od zakończenia studiów. Rekordowo szybko, bo w ciągu miesiąca, pracę mieli wszyscy absolwenci Wydziału Matematycznego i Nauk Informacyjnych. Znajdują oni zatrudnienie w branży IT, ale także jako analitycy w różnych firmach. Z danych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wynika, że najszybciej po ukończeniu studiów pracę znaleźli absolwenci kierunków: mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, budownictwo, informatyka, geodezja i kartografia. Co ciekawe, niemal co trzeci absolwent kierunków: informatyka, górnictwo i geologia oraz inżynieria biomedyczna, w ogóle nie poszukiwał pracy, bo z inicjatywą zatrudnienia wyszedł do nich pracodawca. Na UJ z kolei wszyscy absolwenci kończący kierunki: filologia czeska, kulturoznawstwo-lingwistyka, filologia szwedzka, muzykologia, mieli pracę zaraz po studiach.
Najwyższe płace (powyżej 4,2 tys. zł) dostawali ci, którzy ukończyli wydziały: fizyki, astronomii i informatyki stosowanej, matematyki i informatyki oraz biochemii.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na uczelnie odbywa się za pomocą Internetu. Szkoły przyjmują chętnych od maja do końca września. Same ustalają harmonogram oraz zasady rekrutacji, dlatego trzeba je sprawdzić na stronie internetowej uczelni. Na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie, nie są najczęściej organizowane egzaminy wstępne, kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki egzaminu dojrzałości, matury europejskiej lub matury IB. Wyniki tych egzaminów są przeliczane na punkty rekrutacyjne. W pierwszej kolejności na studia przyjmowani są laureaci olimpiad krajowych i międzynarodowych. Kandydaci muszą zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów wybranej uczelni. W systemie muszą wpisać m.in. swoje dane i numer PESEL oraz wybrać kierunki studiów. Następnie na konto uczelni dokonać opłaty egzaminacyjnej. Na podstawie wyników egzaminów ustalane są listy rankingowe kandydatów. Ubiegłoroczne progi punktowe są publikowane na stronach internetowych uczelni, dlatego znając wynik matury, można oszacować swoje szanse. Wyniki rekrutacji ogłaszane są na stronie internetowej uczelni w połowie lipca. Zaraz potem kandydaci muszą zanieść do dziekanatu wydziału uczelni dokumenty, m.in. świadectwo maturalne, kartę zdrowia, zdjęcia do legitymacji. —koz
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA