Resort finansów zajął stanowisko w sprawie odliczenia kosztów aplikacji w odpowiedzi na interpelację nr 9853.

Jeden z posłów zwrócił uwagę, że przykładowo opłata za aplikację radcowską wynosi 4,2 tys. zł rocznie. Aplikanci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie mają możliwości odliczenia tych wydatków, ponieważ przysługują im koszty zryczałtowane. Teoretycznie taką szansę mają osoby, które podpisują umowy o dzieło lub zlecenia, jak również zakładające własne kancelarie po zakończeniu edukacji. Poseł zapytał, dlaczego organy podatkowe nie zgadzają się na to, skoro ukończenie aplikacji jest warunkiem wykonywania zawodu.

Ministerstwo przypomniało w odpowiedzi, że zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł.

Oznacza to, że aby wydatki związane z odbywaną aplikacją prawniczą mogły kosztem w działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego źródła. Resort nie odpowiedział jednak jednoznacznie, czy można je odliczyć.

-Celem ponoszenia kosztów aplikacji jest zdobycie uprawnień zawodowych, czego następstwem będzie możliwość wykonywania zawodu radcy prawnego bądź adwokata, tym samym uzyskiwanie z tego tytułu przychodów. – czytamy.

Tymczasem w interpretacjach podatkowych fiskus twierdzi, że wydatki związane z aplikacją nie są ponoszone w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Są to wydatki osobiste, więc nie ma podstaw do ich odliczenia. Mówi o tym m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 maja 2012 r. (ILPB1/415-131/12-2/AMN).

Według MF, trudno też zgodzić się ze stanowiskiem, iż celem wydatku na aplikację jest uzyskanie przychodu z umowy zlecenia bądź umowy o dzieło.

- Wydatki ponoszone na aplikację prawniczą nie mają bezpośredniego związku z uzyskiwaniem w tym czasie przez aplikanta przychodem z umowy cywilnoprawnej. – czytamy.

Z kolei osobom zatrudnionym na umowę o pracę przysługują pracownicze zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Jeśli prawnik wydaje więcej na dojazd komunikacją miejską, może odliczyć faktycznie poniesione opłaty, udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj