Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skargę na uchwałę złożył jeden z właścicieli nieruchomości objętej planem.

Zakwestionował on przepis planu w zakresie wprowadzenia zakazu zabudowy kubaturowej, niedopuszczenia zabudowy siedliskowej (zagrodowej) oraz zabudowań związanych z produkcją rolną dla gospodarstw rolnych.