Informację o zasadach funkcjonowania podmiotów wykonujących zadania publiczne, w tym o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, należy udostępnić. Dotyczy to także informacji o skargach na nauczycielki. Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpatrując skargę jednej z matek.

Zaszczuta uczennica