Przepisy dotyczące małych firm wymagają analizy i wsparcia Rzecznika

Powinien być wymóg uzyskania opinii rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w procesie tworzenia regulacji dla biznesu.

Publikacja: 18.07.2023 03:00

Przepisy dotyczące małych firm wymagają analizy i wsparcia Rzecznika

Foto: Adobe Stock

Taki postulat znalazł się w opinii Adama Abramowicza do komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Przypomnijmy, że nowe przepisy zakładają rezygnację z limitu czasowego, w którym można korzystać z tzw. małego ZUS+. Chodzi o możliwość opłacania składek na dogodniejszych zasadach. We wspomnianym projekcie proponuje się całkowite wyeliminowanie limitu czasowego, który ogranicza do trzech lat w cyklu pięcioletnim korzystanie z ulgi.

Kolejna modyfikacja dotyczy ulgi na start, czyli zwolnienia z opłacania składek przez sześć miesięcy.

Czytaj więcej

Przed wyborami ważne zmiany dla przedsiębiorców. Chodzi o składki ZUS

Mogą z niego skorzystać osoby, które rozpoczynają działalność albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Projekt zakłada skrócenie okresu karencji do 24 miesięcy.

Zmienią się też przepisy o działalności nieewidencjonowanej, której ze względu na niski poziom przychodów, nie trzeba nigdzie rejestrować. Zamiast obowiązującej aktualnie miesięcznej kwoty wynoszącej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie to roczna suma wynosząca dziewięciokrotność pensji minimalnej.

Kolejny przepis zakłada wzmocnienie pozycji procesowej strony w sporze z ZUS. W efekcie w razie powzięcia przez organ rentowy wątpliwości, czy istnieje (lub nie istnieje) stosunek prawny lub prawo, z którym związane są skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych (np. kwestia istnienia umowy o pracę), to ZUS będzie musiał wystąpić do sądu, by ten rozstrzygnął rozterki. W tej sytuacji, to na organie ciążyć będzie obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń.

Rzecznik MŚP popiera powyższe rozwiązania. Uważa, że powinny przyczynić się do aktywizacji gospodarczej społeczeństwa oraz poprawić sytuację osób prowadzących własny biznes. Niezależnie od tego proponuje uzupełnienie przepisów dwiema kwestiami.

Czytaj więcej

Rzecznik nie zawsze pomoże firmie. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego

Po pierwsze, chce, aby rząd i inne podmioty właściwe do przygotowywania projektów aktów normatywnych czy programów dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przedstawiali mu takie dokumenty do zaopiniowania na jak najwcześniejszym etapie. Takie rozwiązanie zdaniem rzecznika przyczyniłoby się do ochrony praw i interesów firm z sektora MŚP.

Wnosi też, aby w przepisach znalazł się jednoznaczny zapis, że w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, które dotyczą ochrony praw przedsiębiorców, rzecznik nie musiał uiszczać kosztów sądowych.

Taki postulat znalazł się w opinii Adama Abramowicza do komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Przypomnijmy, że nowe przepisy zakładają rezygnację z limitu czasowego, w którym można korzystać z tzw. małego ZUS+. Chodzi o możliwość opłacania składek na dogodniejszych zasadach. We wspomnianym projekcie proponuje się całkowite wyeliminowanie limitu czasowego, który ogranicza do trzech lat w cyklu pięcioletnim korzystanie z ulgi.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy