Tag:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Abramowicz: Pora wziąć się za podatki

Lista wyzwań związanych z reformą systemu podatkowego jest bardzo długa. Nie wystarczą kolejne „łaty” czy poprawki wielokrotnie modyfikowanych już przepisów.

W SN sprawa ważna dla przedsiębiorców. Chodzi o podstawę wymiaru składek

Powiększony skład Sądu Najwyższego jeszcze w listopadzie odpowie na pytanie Izby Pracy, czy ZUS może obniżać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zadeklarowaną przez przedsiębiorcę tuż po rozpoczęciu działalności.

Rzecznik MŚP przeciwny nadmiernemu gromadzeniu danych o firmach

To nieproporcjonalnie duże obciążenie – uważa Rzecznik MŚP, pisząc o nowych obowiązkach gromadzenia wrażliwych danych o firmach.

Przepisy dotyczące małych firm wymagają analizy i wsparcia Rzecznika

Powinien być wymóg uzyskania opinii rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w procesie tworzenia regulacji dla biznesu.

Sąd: Rzecznik MŚP może wystąpić o interpretację ogólną

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do ministra finansów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Minister finansów był innego zdania.

Awantura w Senacie. Rzecznik przedsiębiorców żąda kary dla wicemarszałka

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz złożył wniosek do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o ukaranie wicemarszałka Michała Kamińskiego. Chodzi o wyproszenie Rzecznika z sali obrad podczas wtorkowej debaty nad ustawą ws. likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Rzecznik nie zawsze pomoże firmie. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego

Wybór między dopuszczalnymi sposobami oceny stosunku prawnego nie uzasadnia wniesienia skargi nadzwyczajnej.

FPP rezygnuje z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W związku z ostatnimi wydarzeniami Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) złożyła rezygnację z udziału w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Urzędnik mobbuje, zbiera podpisy i kandyduje? Kontrowersje wokół Marka Wocha

Kontrowersyjny zastępca rzecznika jest jednocześnie pełnomocnikiem komitetu inicjatywy obywatelskiej, a zbiórkę ma koordynować w czasie pracy.

Krytyka dobrowolnego ZUS dla małych i średnich przedsiębiorstw

Organizacje przedsiębiorców surowo oceniają pomysł rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, by wprowadzić dobrowolność w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli firm.