Większe szanse w przetargach

Prawo zamówień publicznych powinno być uzupełnione o przepisy, które wzmocnią szanse małych i średnich przedsiębiorstw – postulują eksperci.

Publikacja: 31.05.2023 11:47

Większe szanse w przetargach

Foto: Adobe Stock

Szanse mniejszych firm w publicznych przetargach były jednym z tematów zorganizowanej 30 maja na Uniwersytecie Warszawskim konferencji. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przedstawiło na niej szereg postulatów dotyczących zmian ustawowych w tej sferze.

Jedna z tych propozycji dotyczy w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, przewidującego wykluczanie z postępowania firm, które w przeszłości nie wykonały należycie zamówień. Eksperci SPZP uważają, że dzisiejsze reguły prowadzą do patologii, w których nawet drobne potknięcia w realizacji kontraktów mogą być wytknięte przez „życzliwych” konkurentów. W rezultacie eliminuje to ich z przetargów. – To znaczące pogorszenie sytuacji takich firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – oceniał radca prawny Wojciech Merkwa.

Czytaj więcej

Reguły przetargów do poprawki

Dlatego właśnie Stowarzyszenie proponuje, by rozważając wykluczenie z postępowania przetargowego, oceniać raczej realną szkodę wyrządzoną zamawiającemu. Uczestnicy dyskusji postulowali też, by tak sformułować przepis, by ową szkodę, w tym wizerunkową, można było rzetelnie oceniać.

Innym wzmocnieniem pozycji małych firm ma być przyznanie nowego uprawnienia rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorstw. Mógłby on, według propozycji SPZP, przystępować do postępowań odwoławczych w sporach na tle zamówień publicznych.

Do postępowania mogłaby też przystąpić organizacja społeczna z listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. – Często taka organizacja mogłaby mieć realny interes w przystąpieniu do takiego postępowania i to niekoniecznie nawet zapisany w jej statucie – proponowała Anna Prigan, radca prawny.

Inna ważna dla praktyki zamówień publicznych propozycja dotyczy uregulowania kwestii odszkodowań dla wykonawców za wyrządzone im szkody wskutek działań zamawiającego. – Stan dzisiejszy jest bardzo niezadowalający. W praktyce trudno uzyskać takie odszkodowania ze względu na kwestie dowodowe – zauważyła dr Aleksandra Sołtysińska. SPZP proponuje, by wzorem innych krajów europejskich wprowadzić m.in. odszkodowania ryczałtowe albo ograniczone do zwrotu kosztów udziału w przetargu.

Uczestnicy konferencji dyskutowali też o pomyśle certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Pracuje nad tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Certyfikaty dotyczyłyby zdolności prawnej, technologicznej i organizacyjnej firm, które miałyby stawać do przetargów, a zajmowałyby się tym niezależne instytucje certyfikujące.

– Mamy w Polsce około 30 tys. instytucji zamawiających, często są to samorządy małych miast i nie zawsze są zdolne należycie ocenić oferty wykonawców. Proces certyfikacji sprofesjonalizowałby ten proces – uważa Przemysław Grosfeld, z-ca dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w MRiT.

Szanse mniejszych firm w publicznych przetargach były jednym z tematów zorganizowanej 30 maja na Uniwersytecie Warszawskim konferencji. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przedstawiło na niej szereg postulatów dotyczących zmian ustawowych w tej sferze.

Jedna z tych propozycji dotyczy w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, przewidującego wykluczanie z postępowania firm, które w przeszłości nie wykonały należycie zamówień. Eksperci SPZP uważają, że dzisiejsze reguły prowadzą do patologii, w których nawet drobne potknięcia w realizacji kontraktów mogą być wytknięte przez „życzliwych” konkurentów. W rezultacie eliminuje to ich z przetargów. – To znaczące pogorszenie sytuacji takich firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – oceniał radca prawny Wojciech Merkwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN