Większe szanse w przetargach

Prawo zamówień publicznych powinno być uzupełnione o przepisy, które wzmocnią szanse małych i średnich przedsiębiorstw – postulują eksperci.

Publikacja: 31.05.2023 11:47

Większe szanse w przetargach

Foto: Adobe Stock

Szanse mniejszych firm w publicznych przetargach były jednym z tematów zorganizowanej 30 maja na Uniwersytecie Warszawskim konferencji. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przedstawiło na niej szereg postulatów dotyczących zmian ustawowych w tej sferze.

Jedna z tych propozycji dotyczy w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, przewidującego wykluczanie z postępowania firm, które w przeszłości nie wykonały należycie zamówień. Eksperci SPZP uważają, że dzisiejsze reguły prowadzą do patologii, w których nawet drobne potknięcia w realizacji kontraktów mogą być wytknięte przez „życzliwych” konkurentów. W rezultacie eliminuje to ich z przetargów. – To znaczące pogorszenie sytuacji takich firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – oceniał radca prawny Wojciech Merkwa.

Czytaj więcej

Reguły przetargów do poprawki

Dlatego właśnie Stowarzyszenie proponuje, by rozważając wykluczenie z postępowania przetargowego, oceniać raczej realną szkodę wyrządzoną zamawiającemu. Uczestnicy dyskusji postulowali też, by tak sformułować przepis, by ową szkodę, w tym wizerunkową, można było rzetelnie oceniać.

Innym wzmocnieniem pozycji małych firm ma być przyznanie nowego uprawnienia rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorstw. Mógłby on, według propozycji SPZP, przystępować do postępowań odwoławczych w sporach na tle zamówień publicznych.

Do postępowania mogłaby też przystąpić organizacja społeczna z listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. – Często taka organizacja mogłaby mieć realny interes w przystąpieniu do takiego postępowania i to niekoniecznie nawet zapisany w jej statucie – proponowała Anna Prigan, radca prawny.

Inna ważna dla praktyki zamówień publicznych propozycja dotyczy uregulowania kwestii odszkodowań dla wykonawców za wyrządzone im szkody wskutek działań zamawiającego. – Stan dzisiejszy jest bardzo niezadowalający. W praktyce trudno uzyskać takie odszkodowania ze względu na kwestie dowodowe – zauważyła dr Aleksandra Sołtysińska. SPZP proponuje, by wzorem innych krajów europejskich wprowadzić m.in. odszkodowania ryczałtowe albo ograniczone do zwrotu kosztów udziału w przetargu.

Uczestnicy konferencji dyskutowali też o pomyśle certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Pracuje nad tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Certyfikaty dotyczyłyby zdolności prawnej, technologicznej i organizacyjnej firm, które miałyby stawać do przetargów, a zajmowałyby się tym niezależne instytucje certyfikujące.

– Mamy w Polsce około 30 tys. instytucji zamawiających, często są to samorządy małych miast i nie zawsze są zdolne należycie ocenić oferty wykonawców. Proces certyfikacji sprofesjonalizowałby ten proces – uważa Przemysław Grosfeld, z-ca dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w MRiT.

Szanse mniejszych firm w publicznych przetargach były jednym z tematów zorganizowanej 30 maja na Uniwersytecie Warszawskim konferencji. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przedstawiło na niej szereg postulatów dotyczących zmian ustawowych w tej sferze.

Jedna z tych propozycji dotyczy w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, przewidującego wykluczanie z postępowania firm, które w przeszłości nie wykonały należycie zamówień. Eksperci SPZP uważają, że dzisiejsze reguły prowadzą do patologii, w których nawet drobne potknięcia w realizacji kontraktów mogą być wytknięte przez „życzliwych” konkurentów. W rezultacie eliminuje to ich z przetargów. – To znaczące pogorszenie sytuacji takich firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – oceniał radca prawny Wojciech Merkwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję