Na skutek przeniesienia decyzji administracyjnej zmienia się podmiot uprawniony do prowadzenia robót budowlanych (adresat decyzji). Przepis art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (dalej: „Pr. bud.”)1 stanowi, że przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko na rzecz nowego inwestora. Pojęcie inwestora nie zostało zdefiniowane w przepisach. Orzeczenia sądów administracyjnych wskazują jednak, że identyfikacja inwestora uzależniona jest od etapu realizacji inwestycji.

Inwestor, czyli kto?