Ochrona wierzyciela w przypadku transferów majątku między spółkami

Negatywnym skutkom zachowania dłużnika zapobiega tzw. skarga pauliańska, która ma na celu wspomaganie wierzycieli w dochodzeniu ich praw. Wyrok uwzględniający skargę pauliańską umożliwia prowadzenia egzekucji z przedmiotów, które nie znajdują się w majątku dłużnika.

Publikacja: 18.11.2021 14:54

Ochrona wierzyciela w przypadku transferów majątku między spółkami

Foto: Adobe Stock

 W toku prowadzonej działalności dość często przy większych spółkach i grupach kapitałowych pojawia się konieczność dokonania transferu majątku pomiędzy nimi. Może być to uczynione przez łączenie lub podział spółki, ale także przez przeniesienie części lub całości majątku jednej spółki na inną spółkę w ramach jednej grupy kapitałowej. Uzasadnieniem takich zmian są zazwyczaj kwestie ekonomiczne – poprawa dystrybucji, zwiększenie produkcji czy też odpowiednie zabezpieczenie majątku. To ostatnie odgrywa istotną rolę w przypadku, gdy pojawiają się wierzyciele, którzy wysuwają swoje roszczenia względem spółki, która ma przekazać część lub całość majątku innej spółce. Transfery majątku pomiędzy spółkami mogą bowiem w takiej sytuacji znacząco utrudnić lub nawet uniemożliwić wierzycielowi dochodzenie swojej należności, co zyskuje na znaczeniu szczególnie w przypadku roszczeń o znacznej wartości. Rodzi to kluczowe kwestie dotyczące ochrony wierzyciela przed takimi zmianami majątkowymi, jak również to, czy spółka będąca dłużnikiem może przekazać swój majątek innej spółce bez ryzyka pokrzywdzenia wierzyciela i odpowiedzialności, która się z tym wiąże.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności