Patrycja Bińczak

Ochrona wierzyciela w przypadku transferów majątku między spółkami

Negatywnym skutkom zachowania dłużnika zapobiega tzw. skarga pauliańska, która ma na celu wspomaganie wierzycieli w dochodzeniu ich praw. Wyrok uwzględniający skargę pauliańską umożliwia prowadzenia egzekucji z przedmiotów, które nie znajdują się w majątku dłużnika.