Dawid Feliszek

Wydatkowanie pieniędzy przez organizacje pożytku publicznego

Każdy ma możliwość wskazania organizacji pożytku publicznego, do której może trafić 1,5 proc. kwoty podatku wykazanej w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasady wydatkowania tych środków nie są ściśle uregulowane. Powstaje pytanie, na jakie cele OPP mogą je spożytkować.

Jak skutecznie zlikwidować fundację

Przy tworzeniu fundacji i ustalaniu treści statutu fundatorzy raczej nie planują jej likwidacji, zatem zazwyczaj nie ustalają też szczegółowych procedur z tym związanych. Jakie więc one są?

Dawid Feliszek: Siłą fundacji rodzinnej będzie jej statut

Instrument sukcesji będzie musiała sprostać indywidualnym wymaganiom.

Fundacje rodzinne: Dobrze przygotowany statut to większe korzyści

Mimo, że fundacje rodzinne mają być kolejnym instrumentem ułatwiającym i usprawniającym sukcesję firm rodzinnych, nie można zapomnieć o tym, że będą wykorzystywane również przez pryzmat korzyści podatkowych, jakie są z nimi związane.

Jakie prawa ma twórca po wniesieniu aportu do spółki?

Gdy aport w formie autorskich praw majątkowych do spółki wniósł tylko jeden ze wspólników, a udziałowców jest kilku, twórca-wspólnik może domagać się zmiany zasad wykorzystania tych praw i zwiększenia jego udziału w zyskach.

Proces gospodarczy z fundacją

Coraz częstsza obecność fundacji w obrocie gospodarczym powoduje, że coraz więcej jest sporów, których rozwiązania szuka się w sądzie.

Wniesienie autorskich praw majątkowych do spółki – jakie ryzyka?

Przed rozpoczęciem procedury wnoszenia wkładów niepieniężnych należy dokładnie zbadać status prawny aportu, gdyż nieprawidłowe wniesienie praw do spółki, spowoduje bezpośrednią stratę w jej majątku.

Jak to jest, gdy fundacja prowadzi biznes

Warto odpowiedzieć na pytanie, czy działalność podjęta przez fundację może zostać uznana za gospodarczą i tym samym czy należy ją ujawnić w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

Jak to jest z fundacjami i stowarzyszeniami

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może niekiedy okazać się skomplikowanym procesem. Warto się do niej przygotować.

Zgłaszanie do rejestru elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może niekiedy okazać się skomplikowanym procesem. Warto się do niej przygotować.