fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Strony internetowe urzędów nieprzystosowane do potrzeb niepełnosprawnych

www.sxc.hu
Strony internetowe urzędów administracji publicznej są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od czerwca 2015 r. publiczne strony internetowe powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Nie wszystkim instytucjom udało się wywiązać z tego zadania. Część witryn wymaga jeszcze wielu poprawek i sporych nakładów pracy. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK przypomina, że zgonie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności obowiązek dostosowania dotyczy nie tylko urzędów administracji publicznej, ale wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne.

Odpowiednio dostosowane były tylko dwa z 23 badanych przez izbę serwisów internetowych (Ministerstwa Zdrowia i PFRON). Na pozostałych 21 skontrolowanych stronach internetowych NIK stwierdziła istotne błędy, przy czym w trzech wypadkach strony oceniono negatywnie. Zdaniem NIK nieprawidłowości stwierdzone na tych trzech stronach były na tyle poważne, że mogły osobom niepełnosprawnym znacząco utrudniać bądź wręcz uniemożliwiać korzystanie z zamieszczanych treści.

Jak należy przygotować strony internetowe urzędów? Trzeba m.in. publikować materiały audiowizualne, należy również zadbać o to, by każdy plik dźwiękowy lub materiał wideo był uzupełniony o napisy. Strona powinna być też możliwa do obsługi wyłącznie z użyciem klawiatury.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA