fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Koszty depozytu: spadkobiercy nie zapłacą policji za przechowanie broni - wyrok WSA

Adobe Stock
Spadkobiercy posiadacza broni nie zapłacą kosztów depozytu.

Cztery sztuki broni zostały zdeponowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dwie złożyła w 2008 r. sama policja, dwie pozostałe – osoby trzecie. I to opolski komendant wojewódzki zainicjował swoim wnioskiem postępowanie o spadek po ich zmarłym właścicielu. W 2012 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że spadek nabyły cztery osoby.

W 2018 r. policja wezwała spadkobierców do odbioru broni z depozytu oraz uiszczenia 27 tys. zł za jej przechowywanie od 10 grudnia 2009 do 6 lutego 2018 r., czyli dnia, w którym wszyscy spadkobiercy oświadczyli o przekazaniu zdeponowanej broni i amunicji na rzecz Skarbu Państwa.

Opolski komendant wojewódzki policji twierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji osobami zobowiązanymi do zapłaty kosztów przechowywania broni są po śmierci jej posiadacza jego spadkobiercy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ich pełnomocnik przekonywał, że nie można tego wnioskować z samego nabycia praw do spadku. Nie można ich bowiem uznać, czego wymagają przepisy ustawy o broni palnej i amunicji, za osoby, które weszły w posiadanie broni po osobie zmarłej. Wprawdzie są spadkobiercami ustawowymi, ale nigdy tej broni nie posiadali ani nie deponowali. A nawet nie wiedzieli, że znajduje się w depozycie policyjnym.

Sąd nie kwestionuje obowiązku ponoszenia kosztów depozytu broni i amunicji, tyle że nie w każdej sytuacji – zastrzegł WSA. Z przepisów ustawy o broni i amunicji wynika, że obowiązek pokrycia kosztów zdeponowania broni mają osoby, które faktycznie weszły w jej posiadanie po osobie zmarłej i które faktycznie złożyły tę broń w siedzibie policji – przypomniał WSA.

Chociaż skarżący stali się wskutek dziedziczenia właścicielami wspomnianej broni, nigdy nie weszli w jej posiadanie, nie przekazali do depozytu policyjnego, a przez długi czas nawet nie wiedzieli, że stali się jej właścicielami. Nie było więc podstaw do nakazania im zapłaty kosztów przechowywania broni – orzekł WSA. I z tych właśnie względów stwierdził bezskuteczność czynności materialno-technicznej opolskiego komendanta wojewódzkiego, polegającej na nałożeniu na skarżących kosztów przechowywania broni po jej zmarłym posiadaczu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Op 315/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA