fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zapłata za służebność przesyłu a VAT

Adobe Stock
Otrzymana od przedsiębiorstwa przesyłowego zapłata jest konsekwencją wykonania świadczenia przez właściciela obciążonej nieruchomości.

Ustanowienie służebności przesyłu wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji (nieczynienie bądź znoszenie określonych stanów rzeczy). W związku z tym, będąc równocześnie czynnością polegającą na wykorzystywaniu towaru (gruntu) w sposób ciągły dla celów zarobkowych (realizowaną za wynagrodzeniem), zyskuje charakter odpłatnej usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (tzw. usługi służebnościowej), podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, według podstawowej stawki w wysokości 23 proc. (por. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2018 r., 0112-KDIL1-2.4012.487. 2018.1.MR oraz 0112-KDIL1-2.4012.334.2018.2.MR).

Czytaj także: W jaki sposób ująć w księgach służebność przesyłu

Kiedy rozliczyć podatek

Istnieje przy tym bezpośredni związek o charakterze przyczynowym między świadczoną przez właściciela obciążonej nieruchomości usługą (zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności), a otrzymanym świadczeniem wzajem- nym (wynagrodzenie). Otrzymana od przedsiębiorstwa przesyłowego zapłata stanowi konsekwencję wykonania świadczenia przez właściciela obciążonej nieruchomości – wynagrodzenie to ma charakter należny za wykonanie ww. świadczenia. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu ustanowienia służebności przesyłu należy określić na zasadach szczególnych (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b i ust. 7 ustawy o VAT). W razie udokumentowania świadczonej usługi fakturą VAT wystawionej nie później, niż z upływem terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT), wówczas obowiązek podatkowy VAT powstanie z dniem wystawienia faktury. Jeżeli natomiast faktura dokumentująca usługę służebności przesyłu zostanie wystawiona w terminie późniejszym lub nie zostanie wystawiona w ogóle, wówczas obowiązek podatkowy w VAT powstanie z upływem terminu wystawienia faktury (tj. upływem terminu płatności) (por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2016r., IPPP1/4512-1153/15-4/JL).

Uwaga przy braku odpłatności

Usługa nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ale jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną dwa warunki:

- usługa ta nie będzie miała związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika-właściciela obciążonej nieruchomości (musi być ona wykonana do celów innych, niż jego działalność gospodarcza) oraz

- podatnikowi temu musi przysługiwać – w całości lub w części – prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów, związanych z tą usługą (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT; por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2017 r., 1462-IPPP2.4512. 14.2017.1.AM). ?

Nabywca prawa płaci PCC

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłowej – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy z tytułu tego podatku ciąży na nabywcy prawa służebności (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i w zw. z art. 4 pkt 6 ustawy o PCC). Należy jednak uwzględnić wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit.a ustawy o PCC, zgodnie z którym nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA