fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Nabywca na fakturze nie może być zmieniony notą korygującą

123RF
Problemy techniczne z oprogramowaniem księgowym nie mogą stawać na przeszkodzie przy wystawianiu faktury korygującej.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 marca 2018 r. (III SA/Wa 1515/17).

Spółka wystąpiła o udzielenie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na dystrybucji ekspresów do kawy. Spółka dokumentuje całość sprzedaży za pomocą faktur. Wystawiając je korzysta z oprogramowania, które uniemożliwia ingerencję w treść wystawionego dokumentu po jego zatwierdzeniu i ujęciu w ewidencji podatkowej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy odbiorca zgłasza żądanie zmiany nabywcy wskazanego na fakturze. W takiej sytuacji spółka wystawia fakturę korygującą do zera, następnie wystawia fakturę sprzedaży, w której jako nabywca wskazany jest podmiot określony w otrzymanym wniosku. Spółka nie ma jednak możliwości przeprowadzenia korekty strony i system narzuca jej konieczność przeprowadzenia wirtualnego zwrotnego przyjęcia towaru. Następnie spółka „ponownie" wydaje rzecz podmiotowi będącemu rzeczywistym nabywcą, który powinien być wskazany w dokumencie nabycia. Faktura wystawiona po takiej operacji zawiera więc dane nabywcy (zgodnie z żądaniem) oraz aktualną datę jako datę zakończenia dostawy towaru. Podatnik opodatkowuje sprzedaż towaru w dacie jego rzeczywistego wydania (dostawy), czyli w dacie wskazanej w skorygowanym dokumencie.

Spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy w przypadku zmiany strony transakcji faktura korygująca zerująca nie wymaga odrębnego potwierdzenia odbioru, nie wpływa na rozliczenia z fiskusem, w tym czy wobec żadnego z dokumentów nie powstaje obowiązek zapłaty wykazanego w niej VAT w trybie art. 108 ustawy o VAT. Zdaniem spółki, faktura wystawiona w bieżącym okresie powinna być uznana za prezentującą prawidłowo zdefiniowaną datę zakończenia dostawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 stycznia 2017 r. (1462-IPPP3.4512.744.2016.1.ISK) uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Zdaniem organu, wszystkie faktury muszą dotyczyć zdarzeń, które faktycznie mają miejsce. Niedopuszczalne jest rejestrowanie wskazanymi dokumentami wirtualnych zwrotów, które faktycznie nie następują. Stronę transakcji na wystawionej fakturze podatnik powinien zatem zmienić poprzez wystawienie faktury korygującej do wystawionej wcześniej faktury.

Spółka wniosła skargę na tę interpretację do WSA w Warszawie, jednak sąd przyznał rację organowi i oddalił skargę. W ocenie sądu nie może być tak, że strona poprzez pewne problemy techniczne i kłopoty z programem księgowym przedstawia rozwiązania, które są nie do zaakceptowania według obowiązujących przepisów. Ustawa o VAT jasno wskazuje, w jaki sposób w tego typu sytuacjach podatnik powinien postąpić.

—Piotr Szewczyk - współpracownik zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Paweł Zawiślak, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Komentowany wyrok odpowiada na zasadniczą dla podatników kwestię – jak poprawnie skorygować fakturę już wystawioną, jeśli sprzedawca błędnie wskazał nabywcę na fakturze i nabywca ten już otrzymał towar lub usługę. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej z właściwą nazwą nabywcy, a nie faktury korygującej „do zera". Niemniej taki sposób postepowania przy korektach nadal często się zdarza, w szczególności u podatników VAT z siedzibą poza Polską, stosujących systemy księgowe nie do końca spełniające wymagania polskich przepisów. Wystawianie tzw. faktury „do zera" mogłoby być uzasadnione np. w przypadku, gdy pierwotna faktura była wystawiona na zupełnie innego kontrahenta (np. wskazano błędną nazwę, NIP i adres) czy w przypadku zwrotu towaru.

Natomiast, niezależnie od stosowanego systemu księgowego, podatnicy muszą rzetelnie rejestrować zakupy i sprzedaż towarów i usług. Faktura, jako dokument potwierdzający sprzedaż towaru lub usługi, musi przedstawiać rzeczywistą transakcję i przedsiębiorcy muszą pilnować poprawności wystawiania tych dokumentów.

Komentowane orzeczenie wpisuje się w wypracowane już stanowisko organów podatkowych i judykatury dotyczące korekt faktur. Takie rozwiązania były prezentowane już wcześniej w interpretacjach indywidualnych i interpretacjach ogólnych np. w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2016 r. (IPPP1/4512-82/16-4/KR). W przywołanej interpretacji dyrektor stwierdził, że gdy błędne są wszystkie dane dotyczące nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, a nabywcą pozostaje ciągle ten sam podmiot, to nabywca nie może wystawić noty korygującej ani sprzedawca nie może wystawić faktury korygującej „do zera" i „ponownie" wystawić faktury z prawidłowymi już danymi nabywcy. Gdyby pozwolono na taki sposób korygowania faktur, zdarzałoby się, że faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane.

Podobne stanowiska można znaleźć też w starszych interpretacjach z 2006 r. (postanowienia Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 10 października 2006 r., VI/443-233/06/JD; Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 10 marca 2006 r., 1472/RPP1/443-164/06/SS i Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 29 maja 2006 r., III-2/443-15.2/18489/06/PJ) czy w wyroku WSA w Gdańsku z 11 grudnia 2007 r. (I SA/Gd 526/07). W interpretacjach i wyrokach już wiele lat temu podnoszono argument o braku możliwości wystawiania faktury „zerującej" faktury pierwotnej i wystawienia „ponownie" faktury z prawidłowymi danymi. Należy pamiętać również, że gdy błędne są wszystkie dane nabywcy, co skutkuje de facto zupełną zmianą podmiotu transakcji sprzedaży, wykluczona jest możliwość wystawienia przez nabywcę noty korygującej.

Prawo do odliczenia VAT daje poprawnie wystawiona lub odpowiednio skorygowana faktura. By przedsiębiorca mógł odliczyć VAT z faktury korygowanej, musi również poprawnie określić okres, w którym doszło do transakcji i powstał obowiązek podatkowy. Przyjęcie błędnego sposobu korekty faktury doprowadzi do złego rozpoznania obowiązku podatkowego, co miało miejsce w omawianym wyroku.

Podsumowując, komentowany wyrok nie jest przełomowy i przypomina podatnikom jedynie już ugruntowane stanowisko organów. Widać jednak, że pomimo niezmiennego stanowiska organów przedsiębiorcy ciągle sięgają do wygodniejszej dla nich metody korekty „do zera", a następnie wystawiają nową fakturę. Problem pozostaje zatem ciągle aktualny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA