fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rezolucja ws. integralności administracyjno-terytorialnej Opolszczyzny

www.sxc.hu
22 grudnia 2015 r. sejmik województwa opolskiego uchwalił rezolucję w sprawie integralności administracyjno-terytorialnej regionu.

Uchwała ta jest odpowiedzią na zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, że utworzone zostanie nowe województwo, z siedzibą w Częstochowie. Część jego terytorium miałyby tworzyć właśnie opolskie gminy i powiaty.

– Sejmik województwa opolskiego stoi na stanowisku pełnej integralności i nienaruszalności terytorialno-administracyjnej województwa opolskiego – czytamy w uchwale. – Dążeniem władz województwa od jego powstania 1 stycznia 1999 r. jest utrwalanie statusu regionu otwartego na świat, wielokulturowego, regionu przyjaznego zamieszkaniu i konkurencyjnej gospodarki, regionu uczestniczącego we współpracy międzynarodowej, z dobrze wykształconym i aktywnym społeczeństwem – podkreślają w przyjętej rezolucji opolscy samorządowcy.

– Samorząd terytorialny stanowi wyjątkową wartość w demokratycznym systemie władzy – podkreśla Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku województwa opolskiego. – Jest formalnym potwierdzeniem idei subsydiarności i decentralizacji władzy w państwie oraz w praktyce realizuje postulat udziału wspólnot lokalnych w stanowieniu o swoich prawach. Od momentu powstania samorząd terytorialny umacnia swoją pozycję, stając się gwarantem stabilnego rozwoju gospodarczego regionów oraz fundamentem budowania aktywności obywatelskiej – wskazuje przewodniczący opolskiego sejmiku.

Z tych właśnie względów władze regionu zwracają się z apelem o niepodejmowanie nieuprawnionych i niepopartych rzeczowymi argumentami inicjatyw podziału województwa opolskiego, który w rzeczywistości doprowadziłby do pogorszenia warunków wykonywania zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, zaburzenia regionalnych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych.

– A więc do zniszczenia budowanego od lat poczucia przynależności regionalnej i zaufania mieszkańców do władzy publicznej – wskazuje Norbert Krajczy.

Uchwalona przez opolskich radnych rezolucja zostanie przekazana najwyższym organom państwa: prezydentowi RP, prezesowi Rady Ministrów, marszałkom Sejmu i Senatu, posłom, senatorom i eurodeputowanym.

O idei odtworzenia woj. częstochowskiego mówili w kampanii wyborczej politycy PiS. A w listopadzie 2014 r. prezes Jarosław Kaczyński mówił właśnie w Częstochowie, że w Polsce województw powinno być 20. Wśród odtwarzanych wymienił woj. częstochowskie. W ocenie prezesa PiS region ten powinien zostać przywrócony, chociaż niekoniecznie w dokładnie takich samych granicach jak przed 1999 r., kiedy to gminy Olesno, Praszka czy Gorzów Śląski, które teraz są częścią Opolszczyzny, należały do woj. częstochowskiego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA