fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czy opiekun posiadający władzę rodzicielską może odpowiadać za porwanie rodzicielskie? - odpowie SN

fot. gagilas
Flickr
Sąd Najwyższy przesądzi, czy opiekun prawny mający władzę rodzicielską, zatrzymując dziecko u siebie, może odpowiadać za porwanie.

Do tzw. porwań rodzicielskich dochodzi niestety coraz częściej. Rodzice po rozstaniu walczą o maluchy wszelkimi sposobami, także bezprawnymi. Część spraw kończy się przed sądem. Oto przykład jednej z nich, która trafiła aż do Sądu Najwyższego.

Najpierw jednak w listopadzie 2016 r. do Sądu Rejonowego w C. wpłynął akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi K. Mężczyźnie zarzucono dokonanie przestępstwa z art. 211 kodeksu karnego, tj. uprowadzenia syna. Mężczyzna zatrzymał swoje dziecko wbrew woli matki.

Tymczasem dwa lata wcześniej Sąd Okręgowy w C. orzekł separację pary, a miejsce zamieszkania dwójki małoletnich ustalił w miejscu dotychczasowego zamieszkania stron. Ojciec miał zabierać dzieci co drugi weekend. Po jednym z takich pobytów syna nie oddał.

Postanowieniem sądu okręgowego zlecił kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka. Próba nie powiodła się. Stan taki trwał do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, do którego doszło w styczniu 2018 r., rozwiązującego małżeństwo. Mężczyzna został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa oraz pozbawiono go władzy rodzicielskiej. Wówczas wydał on syna matce.

Sąd Rejonowy, do którego trafiła sprawa karna mężczyzny o uprowadzenie, uniewinnił go od zarzucanego mu czynu. Uznał bowiem, że mężczyzna nie może być winny uprowadzenia syna, jego władza rodzicielska bowiem w tamtym czasie nie była ograniczona.

Oskarżonego nie pozbawiono władzy rodzicielskiej, nie miał jej też ograniczonej lub zawieszonej.

Apelacje od wyroku wywiedli prokurator oraz pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej – matki dzieci. Ich zdaniem mężczyzna powinien odpowiadać z art. 211 k.k., czyli za uprowadzenie syna.

Przystępując do rozpatrzenia apelacji, SO doszedł do wniosku, że w sprawie mężczyzny potrzebna jest pomoc Sądu Najwyższego. I zwrócił się do niego z pytaniem prawnym: czy podmiotem przestępstwa określonego w art. 211 k.k. może być rodzic dziecka posiadający nad nim władzę rodzicielską??

Sygnatura akt: I KZP 7/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA