fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypłaty na rzecz spółki europejskiej a podatek u źródła

AdobeStock
Spółkę europejską traktuje się w każdym kraju UE tak jak spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę.

Spółka europejska nie należy do często spotykanych form prawnych. Podstawy jej działania zostały określone na szczeblu Unii Europejskiej, a nie w prawie lokalnym poszczególnych państw członkowskich. Z tych powodów polscy płatnicy, analizując obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku wypłat do tego typu podmiotu, mogą mieć uzasadnione wątpliwości co do właściwego sposobu postępowania.

Spółka europejska to spółka kapitałowa mogąca prowadzić działalność gospodarczą pod jedną nazwą w całej Unii Europejskiej – na podstawie jednego zbioru przepisów, jakim jest rozporządzenie 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej oraz dyrektywa 2001/86/WE z 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

Czytaj także: Podatek u źródła odroczony

Spółka europejska podlega rejestracji w kraju jej siedziby statutowej, we właściwym rejestrze państwa człon...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA