fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak rozliczaliśmy swoje PIT-y za 2015 r.

123RF
Zdecydowana większość Polaków (97 proc.) rozliczających podatki wg skali, to podatnicy w I przedziale podatkowym, którzy wykazali dochód roczny nieprzekraczający 85 tys. 528 zł.

Tak wynika z informacji ministerstwa finansów dotyczącej rozliczeń podatkowych za 2015 r.

Wyższy dochód wskazało niespełna 3 proc. (710,5 tys.) podatników w drugim przedziale podatkowym (z dochodem ponad 85 528 zł). Najpopularniejszym formularzem podatkowym jest PIT-37 - skorzystało z niego ponad 16,4 mln Polaków. Ponad 9,3 mln podatników rozliczyło się wspólnie z małżonkiem. Przeciętny dochód do opodatkowania to 28 tys. 189 zł.

Z ogólnej liczby 24,9 mln podatników, którzy rozliczyli dochody przy zastosowaniu skali podatkowej 93,1 proc. uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu i wykazało dochód, 5,5 proc. nie uzyskało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu, a skorzystało z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Natomiast 1,4 proc. uzyskało przychody ze źródeł, które podlegają opodatkowaniu, lecz wykazało zerowy dochód lub stratę.

Za 2015 r. samodzielnie, tj. bez pośrednictwa płatników, z urzędem skarbowym rozliczyło się ogółem 20,2 mln podatników. Najczęściej korzystali z formularza PIT-37 (16,4 mln osób, tj. 81 proc. ogółu). Na drugim miejscu był PIT-36 (2,9 mln osób, tj. 14,6 proc.).

Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9,3 mln podatników, tj. 37 proc. ogólnej liczby podatników, którzy opodatkowali dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast z preferencyjnego opodatkowania dochodów, które przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, skorzystało prawie 562 tys. podatników – o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o odliczenia od dochodu, to najwięcej podatników skorzystało z ulgi rehablitacyjnej (4,49 proc. ogółu podatników). Drugie w kolejności są darowizny. Z odliczenia donacji na cele kultu religijnego skorzystało 0,55 proc. ogółu podatników. Nieco mniej (0,54 proc.) zdecydowało się zasilić 1 proc. podatku konta organizacji pożytku publicznego. Tyle samo podatników odliczyło darowizny na cele krwiodawstawa.

Wśród odliczeń od podatku królowała ulga na dzieci. Skorzystało z niej ponad 4,5 mln podatników. Kwota przez nich odliczona powiększona o zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci to 6 982 185 tys. zł

Źródło: Ministerstwo Finansów
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA