Podatki

Więcej twórców będzie miało prawo do wyższych kosztów podatkowych

Adobe Stock
Prawo do wyższych kosztów będą mieli autorzy gier komputerowych, inżynierowie budowlani, niektórzy tłumacze oraz wykładowcy na uczelniach.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz o ryczałcie. Ma poprawić część obowiązujących od 1 stycznia przepisów.

Na zmiany czekają m.in. twórcy, którzy nie znaleźli się w katalogu uprawnionych do odliczania (do wysokości limitu) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Ten przywilej jeszcze w zeszłym roku mieli wszyscy, którzy stworzyli coś indywidualnego i niepowtarzalnego oraz przenieśli prawa autorskie do swojego dzieła. Od 1 stycznia ulga przysługuje tylko wybranym zawodom, np. architektom, pisarzom, plastykom, muzykom, dziennikarzom, aktorom, reżyserom czy niektórym informatykom.

Ministerstwo Finansów postanowiło uzupełnić ten katalog. Do grona uprzywilejowanych dochodzą m.in. twórcy gier komputerowych, inżynierowie budowlani, niektórzy tłumacze, osoby zajmujące się działalnością konserwatorską, muzealniczą, naukową oraz prowadzoną na uczelni działalnością dydaktyczną.

Resort finansów chce też poprawić przepisy o rozliczaniu w kosztach majątku otrzymanego w spadku bądź darowiźnie. Nowe regulacje pozwolą na zaliczanie do kosztów odpisów amortyzacyjnych od takiego majątku, z ograniczeniami przy darowiznach (szerzej o tych zmianach pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 6 lutego).

Projekt przewiduje też inne zmiany. Przykładowo: dotyczące dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych. Nowelizacja wskazuje, że preferencyjne zasady opodatkowania dotyczą również programów organizowanych przez spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kolejna propozycja to jednoznaczne przesądzenie, że opodatkowaniu nie podlega wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych.

Swoje zwolnienie będą miały też osoby pomagające policji (chodzi m.in. o świadków koronnych). Otrzymują one wsparcie finansowe oraz inne świadczenia. Konieczność odprowadzania podatku mogłaby spowodować ujawnienie informacji o takich osobach i narazić je na niebezpieczeństwo.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ale będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Jak podkreśla resort finansów, jest to możliwe, ponieważ zmiany są korzystne dla podatników. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL