fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak opodatkować odsetki

Fotorzepa, Michał Walczak
Zgodnie z regułą kasową odsetki ujmowane są w rachunku podatkowym dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania lub zapłaty.

Odsetki naliczone do dnia przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania powiększają ich wartość początkową, stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustaloną w cenie nabycia (dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) lub w koszcie wytworzenia (odnosi się tylko do środków trwałych) (art. 22g ust. 3 i 4 ustawy o PIT; art. 16g ust. 3 i 4 ustawy o CIT).

Przychody w walutach obcych

W ujęciu podatkowym, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (tj. dzień otrzymania odsetek, ich wpływu na rachunek bankowy). Z kolei, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, czyli dzień zapłaty odsetek (art. 11a ust. 1 i 2...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA