fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu a przychody

Adobe Stock
Sprawowanie nadzoru nad spółką zależną przez członka zarządu spółki-matki, który z tego tytułu nie pobiera wynagrodzenia, nie powoduje powstania u spółki-córki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

- Y. spółka z o.o. (dalej: spółka-matka) utworzyła spółkę zależną w formie spółki z o.o. (dalej: spółka córka). Spółka-matka będzie posiadać 100 proc. udziałów w spółce-córce. W celu zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli nad działalnością spółki-córki, w skład jej zarządu weszła osoba, będąca zarazem członkiem zarządu spółki-matki (dalej: członek zarządu). W obu spółkach osoba ta pełni funkcję członka zarządu. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce-córce, nie otrzymuje on od spółki-córki odrębnego wynagrodzenia. Członek zarządu jest natomiast zatrudniony w spółce-matce na podstawie umowy o pracę, na podstawie której wykonuje powierzone mu obowiązki w zakresie zarządu tą spółką oraz otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Czy w sytuacji, w której członek zarządu pełni swoją funkcję w spółce-córce bez wynagrodzenia, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu w spółce-matce jako zatrudniony w niej pracownik, to, czy po stronie spółki-córki powstanie przychód z tytułu ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA