fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Sprawozdania ws. zasad prezentacji instrumentów finansowych

Agnieszka Łukasiewicz
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Od 27 listopada 2015 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Do tego dnia obowiązek stosowania szczególnych zasad wyceny i prezentacji opcji, kontraktów forward, futures bądź swap był wprost powiązany z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego. Firma, której sprawozdanie podlegało audytowi, musiała je sporządzić, stosując regulacje rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Po ostatnich zmianach przepisów ustawy o rachunkowości, wprowadzających m.in. uproszczenia, z których mogą korzystać małe jednostki, warunek z rozporządzenia o instrumentach finansowych był niespójny z ustawą. Zwalnia ona bowiem ze stosowania przepisów tego rozporządzenia jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech wartości: 17 mln zł sumy bilansowej, 34 mln zł przychodów netto i 50 osób średniorocznego zatrudnienia. Po zmianach jest już jasne, że firmy mogą nie stosować przepisów rozporządzenia bez względu na to, czy ich sprawozdanie musi być zbadane przez biegłego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA