fbTrack

Skutki utraty prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Fotolia.com
Organy nie mogą ignorować faktu domagania się przez właściciela nieruchomości wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę wydanego na rzecz innego podmiotu, które uniemożliwia wykonywanie praw właścicielskich.

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane warunkuje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę. Okazuje się, że utrata wskazanego tytułu prawnego już po uzyskaniu tej decyzji może skutkować jej wygaśnięciem i to nawet wtedy, gdy inwestor rozpoczął realizację inwestycji. Każda taka sytuacja powinna być jednak szczegółowo badana, zwłaszcza że przepisy prawne nie wskazują wprost konsekwencji związanych z utratą powołanego prawa i jego wpływu na byt prawny wydanego pozwolenia na budowę, a orzecznictwo sądowe jest w tym zakresie niejednolite.

Nie tylko właściciel

Definicja prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane została wskazana przez ustawodawcę w art. 3 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej: „Prawo budowlane"). W świetle tego przepisu, pod pojęciem tym należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidująceg...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL