Nowe prawo budowlane to nowe zwyczaje, czasem z pozoru niewinne, jednak potrafią urosnąć do problemu i to natury prawnej. Jednym z nich jest nowy zakres obowiązków kierowników budowy budowie domów jednorodzinnych. Chodzi o to, aby kierujący budową w trakcie całego procesu prowadził szczegółową dokumentację fotograficzna inwestycji.

- Dotychczas określone w ustawie art. 3 są jedynie dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza. Już widzę oczami wyobraźni szereg interpretacji nowej niedookreślonej dokumentacji fotograficznej i jej zawartości. Od bardzo rozbudowanej do przysłowiowego jednego zdjęcia – mówi Mariusz Okuń, z nadzoru budowalnego inwestycji.

Jak wyjaśnia ekspert, z jednej strony ustawodawca wymaga od kierownika budowy złożenia oświadczenie o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz zawodowej. Z drugiej strony zaś żąda fotografii. - W myśl radzieckiej doktryny w zakresie budowy państwa totalitarnego, pozbawionego zaufania do obywatela w tym przypadku do zawodu zaufania społecznego "Ufaj, ale sprawdzaj". „Niewinna” ciekawostka czy nowinka, która może okazać się brzemienna w skutkach – twierdzi Mariusz Okuń.

Procedura „uproszczona” budowy obiektów jednorodzinnych na potrzeby własne inwestora, na zgłoszenie, nie przewiduje wprowadzania zmian do projektu nawet nieistotnych co jest jej bardzo dużym ograniczeniem i czego skutkiem właśnie jest bardzo znikoma ilość realizacji w tej procedurze.

- Z praktyki wiem, że podczas budowy domu szczególnie systemem gospodarczym, inwestor ma szereg nowatorskich pomysłów w zakresie zmian i optymalizacji projektu, które są nieuniknione – uważa ekspert.

Dokumentacja fotograficzna inwestycji umożliwia rejestrowanie postępów przeprowadzanych prac, użytych technologii i utrwalanie każdego aspektu procesu budowy. Stanowi też narzędzie, które upraszcza zarządzanie dokumentacją budowlaną i usprawnia komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. W przypadku sporów sądowych ma też wartość dowodową, która jest ważnym przedmiotem badania podczas spraw przed obliczem sądu.