fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Angielski w przedszkolach a wymagania kwalifikacyjne do nauczania

Fotorzepa, Sławomir Mielnik SM Sławomir Mielnik
Nie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach przedszkolnych obecnie i po roku 2020 muszą posiadać kwalifikacje do nauczania języka obcego – wyjaśnia minister edukacji narodowej.

Tak wynika z pisma, które Anna Zalewska, szefowa resortu edukacji, skierowała do wszystkich dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. Jednocześnie minister Zalewska przypomina, że decyzję dotyczącą organizacji pracy przedszkola, w tym powierzenia nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor.

Wymagania kwalifikacyjne do nauczania języków obcych w przedszkolach określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1264).

Zgodnie z jego przepisami zajęcia językowe w przedszkolach mogą prowadzić przede wszystkim absolwenci studiów na kierunku filologia lub specjalności danego języka obcego posiadający przygotowanie pedagogiczne. A także absolwenci nauczycielskich kolegiów językowych.

Brakujące studia warto uzupełnić do 2020 r., aby móc uczyć dzieci języka obcego

Ponadto nauczaniem języka obcego w przedszkolu mogą się zajmować osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym.

W ostatniej grupie znalazły się osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania danego języka obcego.

Osoby wymienione w grupie ostatniej będą mogły uczyć języka obcego w przedszkolu do 31 sierpnia 2020 r. bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka. Oznacza to, że do 2020 r. mają one czas na uzupełnienie brakujących kwalifikacji.

Jednocześnie, jak wyjaśnia minister edukacji narodowej, nauczyciele, którzy w wymaganym terminie nie ukończą studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych, nadal będą mogli prowadzić zajęcia w przedszkolach, ale bez nauczania tam języka obcego.

– Prawo do prowadzenia takich zajęć odzyskają dopiero po uzupełnieniu wymogów kwalifikacyjnych – wyjaśnia minister Anna Zalewska.

—cyran

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA