fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak kierownik ma rozmawiać z pracownikami

Fotolia.com
Aż 65 proc. pracowników podkreśla, że chciałoby częściej otrzymywać feedback (informacje zwrotne) od swoich przełożonych menedżerów.

Informacja zwrotna musi być nie tylko regularna, ale przede wszystkim efektywna. W osiągnięciu tego pomoże każdemu menedżerowi 5 wskazówek.

1. Przygotowanie do rozmowy

Członkowie zespołu spóźniali się z wykonaniem zadań, co powodowało liczne konflikty, jednak projekt zakończył się sukcesem. Jak powinien wówczas wyglądać feedback? Nie wystarczy, jeśli szef pochwali zespół za efekt – równie ważne jest zwrócenie uwagi na niedociągnięcia. Takie podejście wymaga przygotowania się do rozmowy i analizy aktywności zespołu. Przed rozmową warto spisać wszystkie konkretne zachowania –pozytywne, jak i negatywne – które szef chce omówić. Warto uświadomić sobie, że wpędzenie pracownika w poczucie winy nie jest efektywnym rozwiązaniem. Należy zadbać, by poczuł się doceniony, ale też zdał sobie sprawę z niedociągnięć, których powinien unikać.

2. W pierwszej osobie

Istotny jest sposób, w jaki szef zwraca się do pracownika. Jeśli używa form bezosobowych (takich jak „można by", „powinno się"), odbiorca feedbacku nie doceni wagi przekazu. Dużo skuteczniejsze są wypowiedzi, w których podkreśla się, jak szef odczuł sytuację i jak pracownik może ją poprawić. Warto odwołać się do swoich obserwacji i emocji. - Wiążę ze współpracą z Tobą duże nadzieje, a mam wrażenie, że niestety nie wykorzystujesz w pełni swoich możliwości i tracisz szanse" – taki zwrot z ust przełożonego to dla pracownika silny bodziec do działania.

3. Ważne są pytania

Podczas projektu szef obserwował postęp prac, a po jego zakończeniu przygotował listę punktów, które chce poruszyć w informacji zwrotnej. Jest przygotowany, może pół godziny mówić o mocnych i słabych stronach przedsięwzięcia. Nie może jednak pozwolić, by spotkanie z pracownikami zamieniło się w monolog. Należy stawiać im pytania, które pozwolą wspólnie zrozumieć istotę problemu. Co poszło nie tak? Jakie działania podjąć, by pokonać trudności? Z czego są dumni pracownicy? Jeśli stawia się pytania, które wymagają dłuższej odpowiedzi niż „tak" lub „nie", można lepiej zrozumieć kontekst zdarzeń i uniknąć błędnej oceny.

4. Warto ważyć słowa

Choć mówienie o emocjach jest ważne, nie można pozwolić, by zdominowały spotkanie. Szef musi pamiętać o celach, jakie postawił przed udzieleniem informacji oraz korzyściach, jakie chce uzyskać dla siebie oraz osoby, której udziela informacji zwrotnej. Jeśli przyjmie postawę atakującą, musi liczyć się z tym, że pracownicy skupią się bardziej na emocjach niż na merytorycznym przekazie.Taka reakcja może pogorszyć atmosferę w firmie i wywrzeć negatywny wpływ na to, jak postrzegają szefa pracownicy. Ostrożne ważenie słów jest szczególnie istotne, kiedy udziela się feedbacku kilku osobom jednocześnie.

5. Podziękowanie za rozmowę

Kiedy szef omówił wszystkie zaplanowane kwestie i wysłuchał tego, co miał do powiedzenia pracownik, nie można zapomnieć o podziękowaniu rozmówcy za poświęcony czas i zaangażowanie. Takie słowa mogą z pozoru wydawać się mało istotne, pełnią jednak ważną rolę w budowaniu relacji. Pracownik musi mieć świadomość, że celem szefa nie jest robienie mu wyrzutów. Rozmowa ma umożliwić rzeczowe omówienie projektu czy podsumowanie dotychczasowej pracy – przy wzajemnym zachowaniu szacunku i w przyjaznej atmosferze.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA