fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na wdrażanie wyników prac B+R

123RF
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach działania 3.4.4 – Schemat A. Oznacza to szansę ubiegania się przez mikro, małe i średnie firmy działające na rynku od co najmniej dwóch lat o dofinansowanie inwestycji mających pozwolić wprowadzić na rynek nowe produkty.

Przy tym ten nowy lub znacząco zmodyfikowany produkt (towar, usługa, proces) musi być wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, chociaż niekoniecznie prowadzonych osobiście przed przedsiębiorcę. W ramach tego konkursu wsparcie mogą bowiem uzyskać projekty MSP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) albo procesów.

Wspomniane wyniki prac badawczo-rozwojowych mogą być oczywiście rezultatem projektów realizowanych przez przedsiębiorcę, ale mogą zostać także nabyte od jednostek naukowych lub przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej), a także konsorcjów utworzonych przez takie podmioty.

Na sfinansowanie najlepszych projektów władze regionu zarezerwowały (w ramach bieżącego konkursu) 34,6 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych przeprowadzonych przez nich inwestycji. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 55 proc. dla mikro i małych przedsiębiorców oraz 45 proc. dla średniej wielkości firm.

Wnioski w ramach konkursu do działania 3.4.4 „Dotacje dla MSP", Schemat A „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MSP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce" będą przyjmowane od 31 grudnia 2016r do 21 lutego 2017r. Wyniki konkursu powinny zostać podane w październiku przyszłego roku. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczne kryteria) można znaleźć na stronie www.rpo.malopolska.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA